Kyldiskar

Vi levererar och installerar alla typer kylmöbler. Bilderna visar frysdiskar av fabrikat Linde.

Frysdiskarna är monterade i ett nedkylt rum. Fördelen med en sån lösning är att kyl tempererat livsmedel ej behöver stå i kyldisk utan kan placeras direkt på hyllan. Detta ger bättre exponering och ökad effektivitet.

En god exponering av produkter ger ökad omsättning. Linde chark-diskar är designade och konstruerade för att med god driftekonomi max-imalt lyfta fram varorna. 

Att med glasdörrfront exponera varor är ett beprövat sätt som fortfarande är effektivt. Normalt packas varorna bakifrån och ställs på självmatande hyllor där varan automatiskt glider fram.

Kyldiskar