Kyl & frysrum

Montage av för fabricerade kyl & frysrum.

Rummen kommer i block som snabbt sammanfogas till väggar – golv – tak.

För bästa funktion tätas alla skarvar noggrant med vattensäker silikon.

Kyl & frysrum